سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7
فالوور ترکیبی نیمه آفلاین اینستاگرام ( سرور ارزان )
18200
1000 / 5000
5
فالوور ترکیبی نیمه آفلاین اینستاگرام ( کیفیت مناسب )
22100
1000 / 10000
6
فالوور ترکیبی نیمه آفلاین اینستاگرام ( ظرفیت بالا )
29900
1000 / 20000
4
فالوور ترکیبی نیمه آفلاین اینستاگرام ( کیفیت خوب )
37700
1000 / 5000
3
فالوور ایرانی نیمه آفلاین اینستاگرام ( کیفیت مناسب )
57200
1000 / 5000
2
فالوور ایرانی نیمه آفلاین اینستاگرام ( سرعت مناسب )
83200
1000 / 10000
17
ارسال پاپ اپ ایرانی اکانت اینستاگرام ( سرور ارزان )
96200
3000 / 6000
1
فالوور ایرانی نیمه آفلاین اینستاگرام ( کیفیت بالا )
126100
1000 / 10000
16
ارسال پاپ اپ ایرانی اکانت اینستاگرام ( کیفیت بالا )
150800
1000 / 3000
15
ارسال پاپ اپ ایرانی اکانت اینستاگرام ( کیفیت ویژه )
198900
1000 / 3000
9
فالوور ایرانی اجباری اینستاگرام ( کیفیت مناسب )
219700
1000 / 20000
8
فالوور عربی نیمه آفلاین اینستاگرام
244400
1000 / 5000
14
ارسال پاپ اپ ایرانی اکانت اینستاگرام ( کیفیت ویژه + )
280800
1000 / 3000
13
فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ + اجباری اینستاگرام ( سرور ارزان )
369200
1000 / 10000
12
فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ + اجباری اینستاگرام ( کیفیت بالا )
533000
1000 / 10000
11
فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ + اجباری اینستاگرام ( کیفیت ویژه )
656500
1000 / 10000
10
فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ + اجباری اینستاگرام ( کیفیت ویژه + )
806000
1000 / 10000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
22
لایک ترکیبی اینستاگرام ( کیفیت مناسب )
13000
200 / 2000
21
لایک ترکیبی اینستاگرام ( سرعت مناسب )
23400
200 / 10000
20
لایک ایرانی اینستاگرام ( کیفیت مناسب )
32500
200 / 5000
24
لایک خارجی اینستاگرام ( کیفیت مناسب )
32500
500 / 10000
23
لایک خارجی اینستاگرام ( کیفیت بالا )
36400
500 / 10000
19
لایک ایرانی اینستاگرام ( کیفیت خوب )
45500
200 / 5000
18
لایک ایرانی اینستاگرام ( کیفیت بالا )
94900
200 / 20000

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
27
ویو ویدئو اینستاگرام ( سرور ارزان )
2600
5000 / 50000
26
ویو ویدئو اینستاگرام ( سرور ویژه )
3900
1000 / 50000
30
ویو واقعی آمریکا ویدئو اینستاگرام
5200
1000 / 50000
28
ویو واقعی ایرانی ویدئو اینستاگرام
5200
1000 / 50000
29
ویو واقعی عربی ویدئو اینستاگرام
5200
1000 / 50000
25
ویو ویدئو اینستاگرام ( کیفیت بالا )
10400
1000 / 50000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
41
لایک کامنت خارجی اینستاگرام
52000
500 / 3000
36
کامنت خارجی ( ایموجی ) اینستاگرام
250900
10 / 1000
34
کامنت خارجی ( تصادفی ) اینستاگرام
250900
10 / 1000
31
کامنت ایرانی ( تصادفی ) اینستاگرام
396500
10 / 1000
35
کامنت خارجی ( متن دلخواه ) اینستاگرام
570700
10 / 1000
32
کامنت ایرانی ( تصادفی ) اینستاگرام ( سرعت بالا )
1612000
10 / 1000
33
کامنت ایرانی ( متن دلخواه ) اینستاگرام
1976000
10 / 1000
40
کامنت تصادفی خارجی ( با اکانت های +10 کا فالوور ) اینستاگرام
20322900
5 / 15
39
کامنت تصادفی خارجی ( با اکانت های دارای تیک آبی از هند و عرب ) اینستاگرام
105436500
1 / 10
38
کامنت تصادفی خارجی ( با اکانت های دارای تیک آبی از آمریکا/اروپا ) اینستاگرام
109835700
1 / 10
37
کامنت متن دلخواه ( با اکانت های دارای تیک آبی از آمریکا/اروپا ) اینستاگرام
117145600
1 / 10

استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
43
ویو استوری اینستاگرام ( سرور ویژه )
14300
500 / 50000
42
ویو استوری اینستاگرام ( سرعت بالا )
23400
500 / 50000
44
ویو هایلایت اینستاگرام ( کیفیت مناسب )
88400
1000 / 50000
45
افزایش کلیک لینک سوایپ آپ ( See More ) استوری اینستاگرام
204100
1000 / 100000

ایمپرشن / ذخیره / ریچ اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
50
افزایش ذخیره پست ( save ) اینستاگرام
28600
500 / 10000
47
افزایش ایمپرشن صفحه اینستاگرام
35100
1000 / 500000
46
افزایش بازدید صفحه اینستاگرام
35100
1000 / 1000000
49
افزایش ریچ ویدئو اینستاگرام
39000
1000 / 20000
48
افزایش ریچ تصویر اینستاگرام
40300
1000 / 20000

لایو Live اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
56
لایک ترکیبی لایو استوری اینستاگرام
75400
500 / 10000
51
بیننده ترکیبی لایو استوری اینستاگرام ( 20 دقیقه )
309400
50 / 2000
52
بیننده ترکیبی لایو استوری اینستاگرام ( 30 دقیقه )
352300
50 / 2000
53
بیننده ترکیبی لایو استوری اینستاگرام ( 50 دقیقه )
438100
50 / 2000
54
بیننده ترکیبی لایو استوری اینستاگرام ( 60 دقیقه )
484900
50 / 2000
55
بیننده + کامنت + لایک ترکیبی لایو استوری اینستاگرام ( 30 دقیقه )
533000
50 / 20000

تلویزیون IGTV اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
59
ویو ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام ( سرور ویژه )
5200
1000 / 20000
58
ویو ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام
18200
1000 / 20000
62
لایک ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام ( کیفیت کم )
45500
500 / 5000
57
ویو ویدئو ایرانی تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام
45500
1000 / 20000
60
لایک ویدئو ایرانی تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام
61100
500 / 20000
61
لایک ویدئو ایرانی تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام ( کیفیت بالا )
83200
500 / 5000

ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
84
ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( خیلی ارزان )
7800
1000 / 1000
65
ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام ( جشنواره )
10400
2000 / 5000
86
ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( جشنواره )
10400
2000 / 10000
88
ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( سرور ارزان - 2 )
14300
30000 / 50000
64
ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام ( سرور ارزان )
15600
2000 / 5000
82
ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( سرور ارزان )
15600
1000 / 20000
87
ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام ( سرور ویژه )
16900
1000 / 20000
81
ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( سرور ویژه )
16900
1000 / 20000
85
ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام
19500
1000 / 100000
80
ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( کیفیت مناسب )
19500
1000 / 100000
90
ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( کانال خصوصی )
20800
1000 / 10000
63
ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام
22100
1000 / 20000
83
ممبر واقعی اجباری با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام
31200
1000 / 100000
66
ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام
32500
1000 / 20000
89
ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( کانال تخصصی )
35100
5000 / 20000
91
ممبر واقعی اجباری ( پست آزاد ) کانال تلگرام
39000
1000 / 100000
79
ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( کیفیت بالا - ویو مناسب )
45500
10000 / 100000
93
ممبر واقعی اجباری خارجی کانال تلگرام
55900
1000 / 10000
92
ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( کانال میلیونی )
68900
5000 / 100000
95
ممبر واقعی اجباری خارجی کانال تلگرام ( آمریکا )
80600
1000 / 5000
94
ممبر واقعی اجباری خارجی کانال تلگرام ( روسیه )
80600
1000 / 10000
69
ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام ( سرور ارزان )
80600
1000 / 10000
68
ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام
91000
1000 / 10000
67
ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام
115700
1000 / 10000
78
اجاره ساعتی اسپانسری کانال تلگرام ( سرور چهارم )
123500
1000 / 24000
70
ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ - خانم ) کانال تلگرام
149500
1000 / 5000
71
ممبر واقعی اختیاری ( نوتیفکیشن ) کانال تلگرام
279500
1000 / 10000
74
ممبر واقعی اختیاری ( اسپانسری ) + ( پاپ اپ ) کانال تلگرام ( سرور ارزان )
356200
1000 / 5000
77
اجاره ساعتی اسپانسری کانال تلگرام ( سرور سوم )
383500
1000 / 24000
76
اجاره ساعتی اسپانسری کانال تلگرام ( سرور دوم )
492700
1000 / 24000
73
ممبر واقعی اختیاری ( اسپانسری ) + ( پاپ اپ ) کانال تلگرام
505700
1000 / 5000
75
اجاره ساعتی اسپانسری کانال تلگرام ( سرور اول )
601900
1000 / 24000
72
ممبر واقعی اختیاری ( اسپانسری ) کانال تلگرام
1302600
1000 / 1000

ممبر سوپرگروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
100
ممبر واقعی اددلیست سوپر گروه تلگرام ( سرور ارزان )
10400
1000 / 5000
102
ممبر آفلاین جوینی سوپر گروه تلگرام
13000
1000 / 80000
98
ممبر واقعی اجباری سوپر گروه تلگرام ( سرور ارزان )
15600
1000 / 20000
99
ممبر واقعی اددلیست سوپر گروه تلگرام
15600
1000 / 20000
101
ممبر آفلاین اددلیست سوپر گروه تلگرام
16900
1000 / 2000
97
ممبر واقعی اجباری سوپر گروه تلگرام ( سرور ویژه )
19500
1000 / 20000
96
ممبر واقعی اجباری سوپر گروه تلگرام
32500
1000 / 100000
103
ممبر سوپر گروه تلگرام - انتقال ممبر های گروه هدف به گروه شما
91000
1000 / 200000
104
ممبر سوپر گروه تلگرام - اضافه کردن لیست شماره دلخواه به گروه
278200
500 / 200000
106
ممبر سوپر گروه تلگرام - بر اساس لیست شماره های کدپستی
308100
500 / 200000
105
ممبر سوپر گروه تلگرام - بر اساس لیست شماره های منطقه ای
308100
500 / 200000

بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
109
بازدید تک پست کانال تلگرام ( سرور ارزان )
260
1000 / 10000
108
بازدید تک پست کانال تلگرام ( سرور ویژه )
1170
1000 / 100000
110
بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده )
3900
50000 / 1000000
107
بازدید تک پست کانال تلگرام
5200
500 / 500000
112
بازدید 5 پست اخر کانال تلگرام ( سرور ویژه )
6500
1000 / 1000
111
بازدید 5 پست اخر کانال تلگرام
7800
1000 / 10000
118
بازدید 50 پست اخر کانال تلگرام ( سرور ارزان )
7800
5000 / 50000
113
بازدید 10 پست اخر کانال تلگرام
9100
1000 / 10000
114
بازدید 20 پست اخر کانال تلگرام
10400
1000 / 10000
117
بازدید 50 پست اخر کانال تلگرام ( سرور ویژه )
10400
1000 / 4000
115
بازدید 50 پست اخر کانال تلگرام
14300
1000 / 30000
119
بازدید 100 پست اخر کانال تلگرام
19500
1000 / 30000
116
بازدید 50 پست اخر کانال تلگرام ( کیفیت بالا )
32500
1000 / 30000
120
بازدید 100 پست اخر کانال تلگرام ( کیفیت بالا )
48100
1000 / 30000

لایک و رای تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
122
لایک و رای نظرسنجی کانال تلگرام ( سرور ویژه )
61100
100 / 200
121
لایک و رای نظرسنجی کانال تلگرام
222300
100 / 10000
123
لایک و رای نظرسنجی کانال تلگرام ( کانال خصوصی )
341900
100 / 10000
124
لایک و رای نظرسنجی گروه تلگرام
438100
100 / 10000

ممبر کانال روبیکا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
125
ارسال پاپ اپ واقعی به کانال روبیکا ( کیفیت مناسب )
122200
3000 / 6000

ممبر کانال سروش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
126
ارسال پاپ اپ واقعی به کانال سروش ( کیفیت مناسب )
40300
6000 / 6000

ویو آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
127
ویو ویدئو آپارات
26000
1000 / 50000

لایک آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
128
لایک ویدئو آپارات
31200
1000 / 50000

دنبال کننده توییتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
133
دنبال کننده عربی توییتر ( کیفیت کم )
343200
500 / 10000
131
دنبال کننده خارجی توییتر ( کیفیت کم )
352300
500 / 10000
130
دنبال کننده خارجی توییتر ( کیفیت مناسب )
406900
500 / 2000
132
دنبال کننده عربی توییتر ( کیفیت مناسب )
423800
500 / 2000
129
دنبال کننده خارجی توییتر
663000
500 / 10000

لایک توییتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
135
لایک خارجی پست توییتر ( کیفیت کم )
314600
500 / 2000
134
لایک خارجی پست توییتر ( کیفیت مناسب )
614900
500 / 5000

ریتویت توییتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
136
ریتویت خارجی پست توییتر
663000
1000 / 10000

رای توییتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
137
افزایش رای نظرسنجی توییتر
80600
1000 / 50000

لایک رادیو جوان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
140
لایک پادکست رادیو جوان
180700
1000 / 10000
138
لایک موزیک رادیو جوان
180700
1000 / 10000
139
لایک ویدئو رادیو جوان
180700
1000 / 10000

لایک یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
142
لایک ویدئو یوتیوب ( کیفیت کم )
57200
200 / 10000
141
لایک ویدئو یوتیوب ( کیفیت مناسب )
370500
200 / 10000

ویو یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
144
ویو ویدئو یوتیوب ( کیفیت کم )
50700
1000 / 1000000
143
ویو ویدئو یوتیوب ( کیفیت مناسب )
93600
1000 / 1000000

کامنت یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
145
کامنت خارجی متن دلخواه ویدئو یوتیوب
1448200
10 / 100

اشتراک گذاری یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
146
اشتراک گذاری یوتیوب ( کیفیت مناسب )
49400
1000 / 100000

نصب تضمینی اپلیکیشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
147
نصب تضمینی اپلیکیشن تا حجم 5MB
1433900
1000 / 10000
148
نصب تضمینی اپلیکیشن تا حجم 15MB
1706900
1000 / 10000

بازدیدکننده وب سایت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
149
بازدید کننده ایرانی واقعی پاپ آپ وب سایت
16900
1000 / 100000
151
بازدید کننده ایرانی واقعی پاپ آپ وب سایت ( ارسال به رایانه )
22100
1000 / 100000
150
بازدید کننده ایرانی واقعی پاپ آپ وب سایت ( ارسال به موبایل )
22100
1000 / 100000
153
بازدید کننده خارجی واقعی وب سایت
24700
1000 / 100000
156
بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از توییتر )
26000
1000 / 100000
155
بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از فیس بوک )
26000
1000 / 100000
154
بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از گوگل )
26000
1000 / 100000
157
بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از یوتیوب )
26000
1000 / 100000
152
بازدید کننده ایرانی واقعی وب سایت
29900
2000 / 100000

فالوور لینکدین

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
158
فالوور خارجی لینکدین
247000
1000 / 20000

فالوور ساوندکلاود

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
159
فالوور خارجی ساوندکلاود
48100
1000 / 20000

لایک ساوندکلاود

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
160
لایک خارجی ساوندکلاود
40300
500 / 20000

کامنت ساوندکلاود

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
161
کامنت خارجی تصادفی ساوندکلاود
328900
100 / 5000

پلی ساوندکلاود

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
162
پلی خارجی ساوندکلاود
18200
1000 / 500000

دانلود ساوندکلاود

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
163
دانلود خارجی ساوندکلاود
18200
1000 / 20000

فالوور پینترست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
164
فالوور خارجی پینترست
78000
1000 / 20000

لایک پینترست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
165
لایک خارجی پینترست
65000
500 / 20000

فالوور اسپاتیفای

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
166
فالوور خارجی اسپاتیفای
91000
1000 / 20000

پلی اسپاتیفای

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
167
پلی خارجی اسپاتیفای
39000
1000 / 20000

فالوور تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
170
فالوور خارجی تیک تاک ( سرور ارزان )
31200
1000 / 3000
169
فالوور خارجی تیک تاک ( کیفیت کم )
83200
1000 / 10000
168
فالوور خارجی تیک تاک ( کیفیت مناسب )
171600
1000 / 5000

لایک تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
173
لایک خارجی تیک تاک ( سرور ارزان )
29900
1000 / 10000
172
لایک خارجی تیک تاک ( کیفیت مناسب )
266500
1000 / 10000
171
لایک خارجی تیک تاک ( کیفیت بالا )
465400
500 / 10000

ساب اسکرایبر یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
175
ساب اسکرایبر خارجی یوتیوب ( کیفیت مناسب )
751400
100 / 10000
174
ساب اسکرایبر خارجی یوتیوب ( کیفیت بالا )
820300
100 / 10000

رای / نظرسنجی / مسابقه اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
176
افزایش رای گزینه نظرسنجی Poll استوری اینستاگرام
131300
100 / 10000

ممبر کانال ایتا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
177
ارسال پاپ اپ واقعی به کانال ایتا ( کیفیت مناسب )
110500
3000 / 6000

ممبر کانال بله

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
178
ممبر واقعی اختیاری پاپ اپ کانال بله
215800
1000 / 2000

پخش ( Play) رادیو جوان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
181
پخش پادکست رادیو جوان
42900
1000 / 10000
179
پخش موزیک رادیو جوان
42900
1000 / 10000
180
پخش ویدئو رادیو جوان
42900
1000 / 10000

نظرسنجی رای های مفید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
182
افزایش گزینه ( بله ) رای مفید IMDb
942500
1000 / 50000
183
افزایش گزینه ( خیر ) رای مفید IMDb
942500
1000 / 50000

نظرسنجی ستاره ای

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
188
افزایش پنج ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb
1352000
200 / 5000
184
افزایش تک ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb
1352000
200 / 5000
187
افزایش چهار ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb
1352000
200 / 5000
193
افزایش ده ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb
1352000
200 / 5000
185
افزایش دو ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb
1352000
200 / 5000
186
افزایش سه ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb
1352000
200 / 5000
189
افزایش شش ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb
1352000
200 / 5000
192
افزایش نه ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb
1352000
200 / 5000
191
افزایش هشت ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb
1352000
200 / 5000
190
افزایش هفت ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb
1352000
200 / 5000

نصب تضمینی اپلیکیشن کافه بازار

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
195
نصب تضمینی اپلیکیشن کافه بازار ( سرور دوم )
265200
1000 / 10000
194
نصب تضمینی اپلیکیشن کافه بازار
850200
1000 / 10000

کامنت / نظر اپلیکیشن کافه بازار

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
196
نظر 5 ستاره اپلیکیشن کافه بازار
1530100
20 / 500

کامنت / نظر اپلیکیشن گوگل پلی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
197
نظر تصادفی به همراه 5 ستاره اپلیکیشن گوگل پلی
1112800
10 / 300
198
نظر دلخواه به همراه 5 ستاره اپلیکیشن گوگل پلی
1339000
10 / 300

دنبال کننده آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
199
دنبال کننده واقعی ایرانی کانال آپارات
24700
1000 / 4000

پاپ آپ پست / اکسپلور / رتبه اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
202
ارسال پاپ اپ ایرانی پست اینستاگرام ( سرور ارزان )
102700
3000 / 3000
201
ارسال پاپ اپ ایرانی پست اینستاگرام ( کیفیت بالا )
157300
1000 / 3000
203
افزایش رتبه ویدئو ( ویو + لایک + ریچ + ایمپرشن + ذخیره پست ) ایرانی اینستاگرام
192400
1000 / 50000
200
ارسال پاپ اپ ایرانی پست اینستاگرام ( کیفیت ویژه )
205400
1000 / 3000
204
افزایش رتبه تصویر ( لایک + ریچ + ایمپرشن + ذخیره پست ) ایرانی اینستاگرام
232700
1000 / 50000

ویو تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
206
ویو ویدئو خارجی تیک تاک ( سرور ویژه )
2600
2000 / 20000
205
ویو ویدئو خارجی تیک تاک ( کیفیت بالا )
11700
500 / 200000

کامنت / اشتراک گذاری تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
209
اشتراک گذاری خارجی پست تیک تاک
150800
500 / 10000
207
کامنت ( تصادفی ) خارجی تیک تاک
253500
10 / 1000
208
کامنت ( دلخواه ) خارجی تیک تاک
1093300
10 / 1000

واچ تایم یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
211
واچ تایم ویدئو یوتیوب ( سرور ارزان )
585000
1000 / 5000
210
واچ تایم ویدئو یوتیوب
1027000
1000 / 5000

لایو Live یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
212
بیننده لایو یوتیوب ( کیفیت مناسب )
144300
1000 / 100000

ویو توییتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
213
ویو ویدئو توییتر ( کیفیت مناسب )
10400
1000 / 1000000

ایمپرشن / کلیک / لایو توییتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
215
کلیک #هشتگ تویتتر ( کیفیت مناسب )
16900
500 / 100000
214
ایمپرشن ویدئو توییتر ( کیفیت مناسب )
67600
500 / 100000
216
بیننده لایو توییتر ( کیفیت مناسب )
249600
200 / 2000

فالوور فیس بوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
219
فالوور ترکیبی نیمه آفلاین فیس بوک ( کیفیت کم )
165100
1000 / 10000
218
فالوور ترکیبی نیمه آفلاین فیس بوک ( کیفیت مناسب )
287300
1000 / 10000
217
فالوور ترکیبی واقعی فیس بوک ( کیفیت بالا )
2349100
500 / 1000

لایک فیس بوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
222
لایک تصویر/پست ترکیبی فیس بوک ( کیفیت کم )
48100
200 / 500
221
لایک تصویر/پست ترکیبی فیس بوک ( کیفیت مناسب )
102700
1000 / 5000
220
لایک تصویر/پست ترکیبی فیس بوک ( کیفیت بالا )
192400
1000 / 10000
224
لایک صفحه ترکیبی فیس بوک ( کیفیت مناسب )
260000
1000 / 10000
223
لایک صفحه ترکیبی فیس بوک ( کیفیت بالا )
711100
5000 / 200000

ویو فیس بوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
226
ویو ویدئو فیس بوک ( سرور ارزان )
6500
1000 / 80000
225
ویو ویدئو فیس بوک ( کیفیت مناسب )
13000
1000 / 200000

کامنت فیس بوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
227
کامنت تصادفی فیس بوک ( کیفیت مناسب )
2622100
10 / 100
228
کامنت دلخواه فیس بوک ( کیفیت مناسب )
3563300
10 / 100

لایو Live فیس بوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
229
بیننده ترکیبی لایو استریم فیس بوک ( 30 دقیقه )
1257100
100 / 5000
230
بیننده ترکیبی لایو استریم فیس بوک ( 60 دقیقه )
2321800
100 / 5000

اشتراک گذاری / رتبه فیس بوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
231
اشتراک گذاری پست فیس بوک ( کیفیت بالا )
247000
500 / 5000

ایونت / گروه فیس بوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
233
جوین ایونت فیس بوک ( کیفیت مناسب )
202800
1000 / 5000
232
جوین گروه فیس بوک ( کیفیت مناسب )
202800
1000 / 5000

فالوور کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
234
فالوور نیمه آفلاین ترکیبی اکانت کلاب هاوس
208000
500 / 30000
235
فالوور نیمه آفلاین ترکیبی کلاب کلاب هاوس
1358500
500 / 10000

بازدیدکننده روم کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
236
بازدید کننده ترکیبی روم کلاب هاوس
699400
500 / 2000

فالوور لایکی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
237
فالوور خارجی نیمه آفلاین لایکی ( کیفیت مناسب )
213200
1000 / 10000

لایک لایکی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
238
لایک خارجی لایکی ( کیفیت مناسب )
165100
1000 / 10000

ویو لایکی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
239
ویو خارجی لایکی ( کیفیت مناسب )
98800
1000 / 10000

کامنت لایکی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
240
کامنت خارجی تصادفی لایکی ( کیفیت مناسب )
426400
10 / 1000
241
کامنت خارجی دلخواه لایکی ( کیفیت مناسب )
533000
10 / 1000

اشتراک گذاری لایکی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
242
اشتراک گذاری خارجی لایکی ( کیفیت مناسب )
98800
1000 / 10000

فالوور توییچ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
243
فالوور نیمه آفلاین خارجی توییچ
67600
1000 / 10000

بازدید توییچ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
245
بازدید کانال خارجی توییچ
70200
3000 / 100000
246
بازدید کلیپ خارجی توییچ
75400
1000 / 100000
244
بازدید ویدئو خارجی توییچ
167700
500 / 100000

لایو Live توییچ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
247
بیننده لایو خارجی توییچ ( 30 دقیقه )
696800
100 / 10000
248
بیننده لایو خارجی توییچ ( 60 دقیقه )
1393600
100 / 10000

ریلز Reels اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
249
ویو ویدئو ریلز اینستاگرام
5200
1000 / 100000
254
افزایش ذخیره ( save ) ویدئو ریلز اینستاگرام
9100
1000 / 50000
255
افزایش ایمپرشن + ریچ + پروفایل ویزیت ویدئو ریلز اینستاگرام
14300
1000 / 50000
251
لایک ترکیبی ویدئو ریلز اینستاگرام
53300
200 / 10000
250
لایک ایرانی ویدئو ریلز اینستاگرام ( کیفیت بالا )
71500
200 / 10000
252
کامنت ایرانی ( تصادفی ) ویدئو ریلز اینستاگرام ( کیفیت بالا )
1706900
10 / 500
253
کامنت ایرانی ( متن دلخواه ) ویدئو ریلز اینستاگرام ( کیفیت بالا )
1912300
10 / 500